Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt Động Game

Vượt Ải Phút 15 mổi giờ báo danh Nguyên liệu Evnet + 3Xu + item Vật phẩm quý giá
Viêm Đế Phút 25 Mổi giờ báo danh Nguyên liệu Evnet + Xu + item Vật phẩm quý giá
Phong lăng độ Cả ngày Nguyên liệu Evnet + 100 Xu + item Vật phẩm quý giá
Kiếm gia Cả ngày Nguyên liệu Evnet + 2Xu/1 ải + item Vật phẩm quý giá
Tín Sứ Cả ngày Nguyên liệu Evnet + lần 1 5 Xu / Lần 2 10x+ item Vật phẩm quý giá
Vận tiêu Cả ngày Nguyên liệu Evnet + Xu + item Vật phẩm quý giá
Đấu Ngưu 9h00  11h00 13h00 15h00 17h00 19h00 21h00 23h00 Nguyên liệu Evnet + Xu + item Vật phẩm quý giá
Tống kim VIP 21h00 Đặc biệt TOP 1 Đến 10 Được xu + Lệnh bài trang bị + Nguyên liệu
Hoạt Động Tranh bá Bang Hội VIP Các hoạt động hot cho bang hội tranh bá
Vận Tiêu bang Hội 20h30 Đến 21h30 1 ngày 1 lần  1 trang bị VIP 3 ngày + 2k xu 
Lòng Đèn bang hội 19h30 Rớt Lệnh bài trang bị + XU + Item VIP + Nguyên liệu
Boss lân sư rồng 20h15  1h 2h Đêm Rớt Lệnh bài trang bị + XU + Item VIP + Nguyên liệu
boss ADMIN  20h00 Rớt Lệnh bài trang bị + XU + Item VIP + Nguyên liệu
Boss Chiến long động 12h00  Rớt Lệnh bài trang bị + XU + Item VIP + Nguyên liệu
Đua Ngựa 19h00 TOP 1 đến 10 LB trang bị + Xu
Hoa Sơn Luận kiếm 20h00 TOP 1 Duy nhất Được LB trang bị + Xu 
Boss HKMP  4h sáng. 8h sáng . 12h trưa . 14h 18h 20h 23h Rớt Lệnh bài trang bị + XU + Item VIP + Nguyên liệu

Bản quyền trò chơi thuộc THIÊN HẠ TRANH HÙNG .
THIÊN HẠ TRANH HÙNG ! VÕ LÂM CỦA MỌI NHÀ.
Lưu ý: VÕ LÂM THIÊN HẠ TRANH HÙNG NÓI KHÔNG VỚI CÀY CẤP Phát triển Vương xa

Liên hệ Fanpage Hỗ trợ