Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CÁC MỐC NẠP VÀ PHẦN THƯỞNG

Tỉ Lệ Nạp Thẻ Như Sau: Tỉ Lệ Chuyển Khoản ATM + MOMO

 

100.000 VND => 2.000 Tiền Đồng = 20 điểm 

200.000 VND => 4.000 Tiền Đồng = 40 điểm 

500.000 VND => 10.000 Tiền Đồng = 100 điểm

100.000 VND => 3.000 Tiền Đồng => 30 Điểm MỐc

200.000 VND => 6.000 Tiền Đồng = 60 Điểm MỐc

500.000 VND => 15.000 Tiền Đồng = 150 điểm Mốc

 1.000.000 VND => 30.000 Tiền đồng => 300 Điểm 

Khuyến Khích Các Nhân sỷ CK ATM + MOMO Để Được Ưu đãi  X3 > Cám ơn đả Ũng hộ


* Mốc nạp VIP Tích Lũy Chuyễn Khoản ATM  X3 Xu + Mốc

Mốc Nạp               Phần Thưởng   
 VIP 1 10 điểm                                                                   1 Tinh Sương Lệnh  + 500 Hành hiệp lệnh +   500 Tinh Ngọc                                                                                                                                          
VIP 1  20 điểm  2 Tinh Sương Lệnh + 1000 Hành hiệp lệnh+ 500 Tinh Ngọc + 1k5 Vạn lượng  
 Vip 2  40 điểm  3 Tinh Sương Lệnh + 2000 Hành hiệp lệnh+ 2000 Tinh Ngọc + Sư Tử cao cấp 3 Ngày + 5k Vạn lượng   
VIp 3 100 điểm 4 Tinh Sương Lệnh   5000 Hành hiệp lệnh + 500 TInh ngọc + Hỗ trắng siêu cấp 3 Ngày  + 5k vạn + Hổ Trắng  
VIP 4 200 điểm 2 Nguyệt khuyết Lệnh  + 8000 Hành hiệp lệnh + 2000 Tinh Ngọc   + 10k vạn lượng + Phi phong  cấp 8 1 sao  
 VIP 5  400 điểm  2 Nguyệt khuyết Lệnh + 10.000 Hành hiệp lệnh  + 2000 Tinh Ngọc   10k vạn lượng  + trang sức cấp 8  
 VIP 5 600 điểm  3 Nguyệt Khuyết Lệnh  + 10.000 Hành hiệp lệnh+ 2000 Tinh ngọc  + 20k Vạn lượng + ấn cấp 8   
VIP 6 1000 điểm

3 Nguyệt Khuyết Lệnh + 10.000 Hành hiệp lệnh + 2000 tinh ngọc + 1 Cặp nhẩn Càn khôn Tinh xảo  Cao cấp 

 
VIP 7 1400 Điểm 1 Ngựa đực cao cấp +6 kỹ năng, 3 Diệu dương lệnh, 10k HHL, 3k Tinh ngọc , 30kv

 

 


Các mốc nạp kế tiếp sẽ được cập nhật sau ...                                       BQT kính phím
 

Bản quyền trò chơi thuộc THIÊN HẠ TRANH HÙNG .
THIÊN HẠ TRANH HÙNG ! VÕ LÂM CỦA MỌI NHÀ.
Lưu ý: VÕ LÂM THIÊN HẠ TRANH HÙNG NÓI KHÔNG VỚI CÀY CẤP Phát triển Vương xa

Liên hệ Fanpage Hỗ trợ