Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện Bang Chủ Tranh Hùng - 𝘾𝙝ỉ Á𝙥 𝘿ụ𝙣𝙜 𝙑ớ𝙞 𝘽𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝ủ 𝘽ê𝙣 𝙎𝟐 - 𝙏𝙝ố𝙣𝙜 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙪𝙮ê𝙣

  • Trang chủ
  • > Sự Kiện Bang Chủ Tranh Hùng - 𝘾𝙝ỉ Á𝙥 𝘿ụ𝙣𝙜 𝙑ớ𝙞 𝘽𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝ủ 𝘽ê𝙣 𝙎𝟐 - 𝙏𝙝ố𝙣𝙜 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙪𝙮ê𝙣

🔰 𝙋𝙝ậ𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙞 - 𝟏𝟐 𝘽ế𝙣 𝙉ướ𝙘 🔰 𝘽𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝ủ 𝘼𝙣𝙝 𝙏à𝙞 🔰
▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 Đặ𝒄 𝑩𝒊ệ𝒕 𝑮𝒊à𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒐 𝑩𝒂𝒏𝒈 𝑪𝒉ủ 𝑩ê𝒏 𝑺𝟐 - 𝑻𝒉ố𝒏𝒈 𝑵𝒉ấ𝒕 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚ê𝒏
👉𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭: 𝐍𝐠à𝐲 𝟭𝟮/𝟬𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟬

👉𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟏𝟗𝐇-𝟎𝟎 𝐍𝐠à𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟎

⭕️𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉: Thienhatranhhung . Com ( Viết liền )
⭕️𝙉𝙝ó𝙢 𝙈𝙪𝙖 𝘽á𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙤 Đổ𝙞 : https://bitly.com.vn/C3yLP
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái Với Những Trang Bị Khủng Mới Nhất:
- Đằng Long - Tinh Sương - Nguyệt Khuyết - Diệu Dương - Bạch Thần

Những Trang Bị Tăng Sao Đột Phá Cảnh Giới Hot Nhất...!

𝗠á𝘆 𝗰𝗵ủ đượ𝗰 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝗯ở𝗶 độ𝗶 𝗻𝗴ũ 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻ă𝗺 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹à𝗻𝗴 #𝗷𝘅𝗹ậ𝘂, 𝗛ỗ 𝘁𝗿ợ 𝟮𝟰/𝟮𝟰 . 𝗣𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗵ướ𝗻𝗴 𝗹â𝘂 𝗱à𝗶 𝘃à ổ𝗻 đị𝗻𝗵 𝗻𝗵ấ𝘁, 𝗩à 𝗻ó𝗶 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝘃ớ𝗶 𝘁ì𝗻𝗵 𝘁𝗿ạ𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶𝗺 𝗺ồ𝗶, 𝗯𝘂𝗳𝗳 đồ ...
- Thấu hiểu được những nỗi lo của các Vị Bang Chủ - Nay BQT sẽ tổ chức Sư kiện nhỏ nhằm tri ân tới các #BangChủ

- Sự kiện #ĐặcBiệt Cho các Bang Chủ thể hiện tài thao lược, cầm quân , chứng tỏ năng lực tài lãnh đạo của mình qua những trận đánh, các #BangChủ hãy mau kêu gọi huynh đệ, đồng môn của mình về đây ngay nào...

☑️ Các Bang Chủ hãy đạt những yêu cầu sau đây để nhận phần thưởng
🔖 Số lượng thành viên bang hội trên 250người
🔖 Chiếm ít nhất 1 thành trong trận CTC ngày 25/09/2020 sắp tới
🔖 Đảng cấp bang hội 3
🔖 Ngân Quỹ bang : 20kv
🔖 Ngân sách kiến thiết : 10kv

☑️ Khi đạt đủ yêu cầu trên các #BangChủ hãy mau liiên hệ tới BQT để nhận các phần thưởng dưới đây
⚛️ 1 Chiến Mã Hãn Huyết Long Câu Cực Hiếm ( +3 KỹNăng)
⚛️ 20.000 Tiền Xu
⚛️ 10 Lệnh bài Tinh Sương

𝓒𝓱ú𝓬 𝓒á𝓬 𝓑𝓪𝓷𝓰 𝓒𝓱ủ 𝓥à 𝓝𝓱ữ𝓷𝓰 𝓝𝓰ườ𝓲 𝓗𝓾𝔂𝓷𝓱 Đệ 𝓢ớ𝓶 Đạ𝓽 Đượ𝓬 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 𝓢ơ𝓷 =))

Bản quyền trò chơi thuộc THIÊN HẠ TRANH HÙNG .
THIÊN HẠ TRANH HÙNG ! VÕ LÂM CỦA MỌI NHÀ.
Lưu ý: VÕ LÂM THIÊN HẠ TRANH HÙNG NÓI KHÔNG VỚI CÀY CẤP Phát triển Vương xa

Liên hệ Fanpage Hỗ trợ